<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/101

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/101
Naziv:Pag
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13001
Ovlaštenik prava lova:LD KAMENJARKA Pag
Od špitala br.2
23250 Pag
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:19164,00 ha