Lovidba 9/2019

Jelen
Jelen lopatar (od 16.)
Srnjak
Muflon, muflonka, janje
Vepar, Krmača, Nazime, Prase
Jazavac
Divlji kunić
Fazan (od 16.)
Crna liska
Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja
Divlji golub: Grivnjaš, Pećinar
Prepelica: virdžinijska, Pućpura
Trčka skvržulja
Vrane: siva, gačac
Čavka zlogodnjača
Svraka
Šojka kreštalica

Powered by WP Bannerize

Najave