<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/118

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/118
Naziv:Nin
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:-
Ovlaštenik prava lova:Lovačko društvo “JAREBICA” Nin
Nin
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- trčka skvržulja
Površina lovišta:7688,00 ha