<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/124

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/124
Naziv:Benkovac – Smilčić
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13024
Ovlaštenik prava lova:LU BENKOVAC Benkovac
Ante Starčevića 6c
23 420 Benkovac
Glavne vrste divljači:- svinja divlja
- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna
- trčka skvržulja
Površina lovišta:10340,00 ha