<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/7

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/19
Naziv:BOKANJAČKO BLATO
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:394
Ovlaštenik prava lova:HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Lj. F. Vukotinovića 2
10000 Zagreb
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- trčka skvržulja
Površina lovišta:2529,00 ha