<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/7

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/7
Naziv:Južni Velebit
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:221
Ovlaštenik prava lova:M – 90 d.o.o. Duga Resa
Bana Josipa Jelačića 51
47250 Duga Resa
Glavne vrste divljači:- srna obična
- divokoza
- svinja divlja
- smeđi medvjed
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:26383,00 ha