<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/7

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/9
Naziv:KOKIRNA – MILA LJUT
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:183
Ovlaštenik prava lova:VUK d.o.o.
Vranska 3
23440 Gračac
Glavne vrste divljači:- srna obična
- svinja divlja
- smeđi medvjed
Površina lovišta:4712,00 ha