<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/102

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/102
Naziv:Olib
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13002
Ovlaštenik prava lova:LU KUNIĆ Olib
Olib bb
23 296 Olib
Glavne vrste divljači:- fazan – gnjetlovi
Površina lovišta:2757,00 ha