<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/105

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/105
Naziv:Molat
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13035
Ovlaštenik prava lova:LD GOLUB Molat
Molat bb
23292 Molat
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi

Površina lovišta:1044,00 ha