<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/106

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/106
Naziv:Škarda-Ist
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:
Ovlaštenik prava lova:
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta:1384,00 ha
  • Nepoznat

    Ovlaštenik prava lova