<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/110

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/110
Naziv:Iž – Rava
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13010
Ovlaštenik prava lova:Auto škola As
Zrinsko Frankopanska 26
23 000 Zadar
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
Površina lovišta:2126,00 ha