<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/107

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/107
Naziv:Dugi otok – istok
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13007
Ovlaštenik prava lova:JU Park prirode Telašćica
Put Danijela Grbina bb
23 281 Sali
Glavne vrste divljači:- muflon
- fazan – gnjetlovi
Površina lovišta:4317,00 ha