<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/111

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/111
Naziv:Ugljan – jugoistok
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13011
Ovlaštenik prava lova:AUROMAR zadruga
Stjepana Radića 2b
23000 Zadar
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
Površina lovišta:3086,00 ha