<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/109

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/109
Naziv:Sestrunj – Rivanj
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13009
Ovlaštenik prava lova:AUROMAR zadruga
Stjepana Radića 2b
23000 Zadar
Glavne vrste divljači:- fazan – gnjetlovi
Površina lovišta:1928,00 ha