<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/114

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/114
Naziv:Vir
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13014
Ovlaštenik prava lova:LD ZEC Vir
Andebakova 12
23 234 Vir
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – čukara
- trčka skvržulja
Površina lovišta:2221,00 ha