<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/120

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/120
Naziv:Posedarje
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13020
Ovlaštenik prava lova:LD KAMENJARKA Posedarje
Nikice Gundića 87
23 242 Posedarje
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna
- trčka skvržulja
Površina lovišta:6806,00 ha