<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/128

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/128
Naziv:Zrmanja
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13028
Ovlaštenik prava lova:LU KAMENJARKA Obrovac
Ulica Ante Starčevića bb
23450 Obrovac
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:4698,00 ha