<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/11

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/11
Naziv:KRUŠEVO – ORLJAK
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:222
Ovlaštenik prava lova:LU KAMENJARKA Obrovac
Ulica Ante Starčevića bb
23450 Obrovac
Glavne vrste divljači:- muflon
- svinja divlja
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:11243,00 ha