<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/17

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/17
Naziv:MAZINSKA PLANINA
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:224
Ovlaštenik prava lova:LU PREDATOR Šibenik
Put Dubrave 12
22000 Šibenik
Glavne vrste divljači:- srna obična
- svinja divlja
- smeđi medvjed
Površina lovišta:6974,00 ha