<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/2

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/2
Naziv:Bonastar
Županija:Zadarska
Tip lovišta:uzgajalište
Broj ugovora:473
Ovlaštenik prava lova:IDASSA CONSULTING j.d.o.o.
Braće Bilšić 5
23000 Zadar
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta:373,00 ha