<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/7

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/23
Naziv:POLJICA
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:474
Ovlaštenik prava lova:GUŠTAR d.o.o. Poljica-Brig
Ulica II 79, Poljica – Brig
23232 Nin
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta:2405,00 ha