<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/29

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/29
Naziv:SVETO BRDO
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:268
Ovlaštenik prava lova:RAČIĆ d.o.o.
Baldini 20
52440 Vrvari – Poreč
Glavne vrste divljači:- srna obična
- svinja divlja
- smeđi medvjed
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:14545,00 ha