<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/31

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/31
Naziv:TUN
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:456
Ovlaštenik prava lova:JAREBICA LOV d.o.o. Kladje
Mirnovečka 35
10430 Samobor
Glavne vrste divljači:- jelen lopatar
- muflon
- svinja divlja
Površina lovišta:233,00 ha