<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/32

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/32
Naziv:Tustica
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:144
Ovlaštenik prava lova:LU JAREBICA Biograd nm
Šetalište Kneza Branimira bb
23210 Biograd n/m
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:2909,00 ha