<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/37

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/37
Naziv:STANKOVCI I
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:441
Ovlaštenik prava lova:LD ZEC Stankovci
Velim bb
23422 Stankovci
Glavne vrste divljači:- svinja divlja
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:2382,00 ha