<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/4

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/4
Naziv:Dugi otok
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:265
Ovlaštenik prava lova:ROG d.o.o.
Žman 39
23282 Žman
Glavne vrste divljači:- muflon
Površina lovišta:3616,00 ha