trofeji

Obavijest o ocjenjivanju trofeja divljači 2019./2020.

Obavještavamo Vas da će se 12. svibnja 2020. godine u 18.00 sati u prostorijama LSZŽ (I. Mažuranića 32 a , 23000 Zadar) održati ocjenjivanje trofeja stečenih u županijskim (zajedničkim) lovištima u lovnoj godini 2019./2020.

ocjenaSukladno Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (NN br. 92/08) svako odstrijeljeno grlo krupne divljači iz razreda mlada,srednja i zrela grla mora se ocijeniti te za isto izdati trofejni list.

Kao dokaz autentičnosti trofeja i radi ispunjavanja trofejnog i ocjembenog lista uz trofej divljači obvezni ste dostaviti sljedeće dokumente:
- Kopija dopuštenja za lov divljači
- Kopija popisa sudionika lova (ukoliko je trofej stečen u skupnom lovu)
- Kopija zapisnika o obavljenom lovu
- Kopija potvrde o podrijetlu divljači

Napomena:
Trofeje divljači te navedene dokumente potrebno je dostaviti najkasnije do 11. svibnja 2020. do 15.00 sati, sve trofeje trebaju biti uredno pripremljene i obrađene za ocjenjivanje istih, u protivnom nećemo biti u mogućnosti zaprimiti trofej i istog ocijeniti. Isti trofeji će biti prethodno dezinficirani te će se ocjenjivanje provesti sukladno napucima Stožera civilne zaštite u skladu s propisima u svrhu sprječavanja i provođenja mjera borbe protiv COVID-19.