Interaktivna karta lovišta Zadarske Županije

Lovidba 10/2019

Jelen, košuta, tele
Jelen lopatar, košuta, tele
Srna, lane
Muflon, muflonka, janje
Divokoza
Vepar, Krmača, Nazime, Prase
Jazavac
Divlji kunić
Zec
Veliki puh
Fazan
Crna liska
Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja
Jarebica kamenjarka:
grivna i čukara (do 15.)
Trčka skvržulja
Prepelica: virdžinijska, Pućpura
Divlji golub: Grivnjaš, Pećinar
Šljuke: kokošica (od 16.), bena
Vrane: siva, gačac
Čavka zlogodnjača
Svraka
Šojka kreštalica

Powered by WP Bannerize

Najave