Lovidba 11/2019

Jelen, košuta, tele
Jelen lopatar, košuta, tele
Srna, lane
Muflon, muflonka, janje
Divokoza
Vepar, Krmača, Nazime, Prase
Jazavac
Kuna zlatica
Divlji kunić
Zec
Veliki puh
Fazan
Crna liska
Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja
Divlja guska glogovnjača
Trčka skvržulja
Prepelice: pućpura (do 14.), virdžinijska
Divlji golub: Grivnjaš, Pećinar
Šljuka: kokošica, bena
Vrane: siva, gačac
Čavka zlogodnjača
Svraka
Šojka kreštalica

Powered by WP Bannerize

Najave