LOVIŠTA DIANA d.o.o.

LOVIŠTE DIANA d.o.o. Obrovac
Osoba za zastupanje Željko Bušić , direktor.Željko Bušić
e-mail: zeljkobusic25@gmail.com
Tajnik/
Lovočuvari/
Naziv : LOVIŠTE DIANA d.o.o. ObrovacLOVIŠTA DIANA d.o.o.
Ul. Šibenska 11c, 23000 Zadar

Mail: zeljkobusic25@gmail.com

OIB33686550637

Ovlaštena lovišta