<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/133

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/133
Naziv:Una
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13033
Ovlaštenik prava lova:CUSTODIA d.o.o.
Crno 96
23000 Zadar
Glavne vrste divljači:- srna obična

Površina lovišta:4898,00 ha