<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/129

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/129
Naziv:Bukovica
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13029
Ovlaštenik prava lova:LOVIŠTE DIANA d.o.o. Obrovac
Paravinje bb
23 450 Obrovac
Glavne vrste divljači:- svinja divlja
- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- jarebica kamenjarka – grivna

Površina lovišta:28327,00 ha