<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/108

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/108
Naziv:Dugi otok – zapad – Zverinac
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13008
Ovlaštenik prava lova:LUKSIM TRGOVINA d.o.o.
F. Alfirevića 3
23 000 Zadar
Glavne vrste divljači:- fazan – gnjetlovi

Površina lovišta:4579,00 ha