<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/130

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/130
Naziv:Vrelo Zrmanje
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13030
Ovlaštenik prava lova:LUKSIM TRGOVINA d.o.o.
F. Alfirevića 3
23 000 Zadar
Glavne vrste divljači:- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna

Površina lovišta:10218,00 ha