<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/113

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/113
Naziv:Pašman – sjever
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13013
Ovlaštenik prava lova:LD PAŠMAN Neviđane
Neviđane bb
23 264 Neviđane
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi

Površina lovišta:3605,00 ha