<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/117

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/117
Naziv:Biograd
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13017
Ovlaštenik prava lova:LU VRANA Biograd na moru
Šetalište kneza Branimira bb
23210 Biograd na moru
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- trčka skvržulja
Površina lovišta:5339,00 ha