<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/33

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/33
Naziv:Vrana
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:476
Ovlaštenik prava lova:LU VRANA Biograd na moru
Šetalište kneza Branimira bb
23210 Biograd na moru
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta:9106,00 ha