<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/119

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/119
Naziv:Ljubač
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13019
Ovlaštenik prava lova:LD KOBAC Ražanac
Ražanac bb
23248 Ražanac
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- trčka skvržulja
Površina lovišta:3311,00 ha