<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/25

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/25
Naziv:RAŽANAC
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:52
Ovlaštenik prava lova:LD KOBAC Ražanac
Ražanac bb
23248 Ražanac
Glavne vrste divljači:- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:3547,00 ha