<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/115

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/123
Naziv:Škabrnja – Zemunik Donji
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:13023
Ovlaštenik prava lova:LD DIANA Zadar
R. K. Jeretova 52
3000 Zadar
Glavne vrste divljači:- zec obični
- fazan – gnjetlovi
- trčka skvržulja
Površina lovišta:7535,00 ha