<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/28

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/28
Naziv:Starigrad – Paklenica
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:321
Ovlaštenik prava lova:LD DIANA Zadar
R. K. Jeretova 52
3000 Zadar
Glavne vrste divljači:- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:6665,00 ha