<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/16

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/16
Naziv:Maslovara
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:223
Ovlaštenik prava lova:CUSTODIA d.o.o.
Crno 96
23000 Zadar
Glavne vrste divljači:- srna obična
- svinja divlja
- smeđi medvjed

Površina lovišta:6328,00 ha