<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/26

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/26
Naziv:Rodaljice – Lisičić
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:225
Ovlaštenik prava lova:AUROMAR zadruga
Stjepana Radića 2b
23000 Zadar
Glavne vrste divljači:- svinja divlja
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta:13155,00 ha