<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" style='padding-bottom:’5′px;font-size:’25′px;'>’XIII/6

Lovište

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:XIII/6
Naziv:JELOVI TAVANI
Županija:Zadarska
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:248
Ovlaštenik prava lova:LD VELEBIT Gračac
Nikole Tesle bb
23440 Gračac
Glavne vrste divljači:- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- smeđi medvjed
Površina lovišta:11972,00 ha