grb

Programi nadziranja afričke i klasične svinjske kuge te dopis o provedbi upućen lovoovlaštenicima u RH

14. travnja 2021.HLS, Lovački vjesnik

ASK program 2021. – PREUZMI!

Lovišta 2021/2022 – PREUZMI!

Programi ASK i KSK – lovoovlaštenici – PREUZMI!

Program nadziranja KSK divlje svinje 2021/2022 – PREUZMI!

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane dostavilo je dopis o provedbi upućen lovoovlaštenicima u RH koji prenosimo u privitku kao i Programe nadziranja afričke i klasične svinjske kuge. Isto tako prenosimo i tablicu s lovištima i lovovlaštenicima koju smo primili.