grb

Središnja lovna evidencija-poziv lovoovlaštenicima

Na internetskim stranicama Središnje lovne evidencija Ministarstva poljoprivrede https://sle.mps.hr/ pozivaju se lovoovlaštenici da na adresu e-pošte sle@mps.hr dostave ime i prezime, OIB te adresu e-pošte osobe kojoj dopuštaju pristup Središnjoj lovnoj evidenciji. Napominjemo da ta osoba mora imati najmanje jednu vjerodajnicu potrebnu za prijavu na eGrađani.

KAKO SMO I NAJAVLJIVALI PRIJAVA U APLIKACIJU SE ODVIJA PREKO SUSTAVA E-GRAĐANI.
KAKO STOJI NA INTERNETSKOJ STRANICI SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE U DONJEM DESNOM KUTU SE NALAZE UPUTE ZA KORIŠTENJE, U KOJIMA SU POJAŠNJENI SVI MODULI SUSTAVA.