83f568eba26f72d953890f7053aa6edf_XL

Radionicu (trening) na temu monitoringa vuka i risa

Radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta – monitoring vuka i risa u kontinentalnoj, alpinskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske“

 

 

 

Poštovani,

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao pravni slijednik Državnog zavoda za zaštitu prirode u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i potporu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) izradila je Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode kroz koji su razvijeni pojedinačni moduli intenzivnog treninga za usvajanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješan rad na poslovima zaštite prirode.

Temeljem utvrđene potrebe i iskazane zainteresiranosti,  unutar Trening plana projekta NIP za 2016., u petak, 17. lipnja 2016. godine organiziramo radionicu (trening) na temu monitoringa vuka i risa. Radionica će se održati u prostorijama županijskog Lovačkog saveza, Ivana Mažuranića 32A u Zadru u 12:00 sati .

Na radionici će se predstaviti Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj, stanje populacije, biologija i ekologija te metode monitoringa. Očekuje se da sudionici na radionici steknu dodatna potrebna znanja i iskustva kako bi se mogli samostalno uključiti u provedbu monitoringa vuka i risa na područjima u nadležnosti JU u kojima su zaposleni, a sukladno godišnjim programima rada. Osnova za rad je izrađen nacionalni program monitoringa za vuka i risau Hrvatskoj koji predstavlja i osnovno polazište za monitoring velikih zvijeri u Hrvatskoj.

Predavači na radionici su prof. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te mr. Jasna Jeremić, dr.vet.med. iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a preliminarni program radionice se nalazi u Privitku 1.

Potičemo prijavu većeg broja djelatnika stručne odnosno nadzorne službe koja svoju djelatnost uglavnom obavlja na terenu, posebice onih koji još do sada nisu bili uključeni u neki od oblika edukacija za monitoring velikih zvijeri, bilo kao djelatnika JU, lovoovlaštenici te predstavnici udruga (planinarska društva i sl.).

Putne troškove i eventualne troškove smještaja snose polaznici, te vas molimo da smještaj organizirate sami, ukoliko vam je potreban. Iz NIP projekta će se osigurati i osvježenje za sudionike.

S poštovanjem,

 PRIVREMENA RAVNATELJICA

 dr. sc. Ivana Gudelj

Petak, 17. lipnja 2016.

 

Preliminarni program radionice

  •  12:00 Registracija sudionika
  •  12:10 Uvodni dio – pozdravna riječ organizatora i predstavljanje sudionika
  •  12:15 Plan upravljanja vukom i risom u Hrvatskoj – izrada i revizija
  •  12:45 Pauza za osvježenje
  •  13:00 Obilježja i ekologija vrsta, rezultati dosadašnjeg praćenja  te metodologija monitoringa vuka i risa s praktičnim primjerima
  •  14:00 Rasprava, prijedlozi te dogovor oko budućih aktivnosti monitoringa velikih zvijeri

Poželjna oprema sudionika radionice:

  1. Kata područja na kojem rade (s naznakom granica, lovišta i šumskim cestama)
Lovacka_skupstina_Zadar02

Održana godišnja izvještajna skupština LSZŽ

ODRŽANA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

U prostorijama Lovačkog saveza Zadarske županije održana je godišnja izvještajna skupština krovne lovačke županijske institucije koja u  svome okrilju u 17 Lovačkih udruga okuplja preko 2.500 lovaca s prostora Zadarske županije. Pozivu predsjednika magistra ekonomije-smjer lovstvo i pčelarstvo Damira Perića od 51 člana odazvalo se njih 36. U radu skupštine uz skupštinare aktivno su sudjelovali odnedavni predsjednik Hrvatskog Kinološkog saveza Branko Šare kao i doajeni zadarskog i hrvatskog lovstva i kinologije Vjekoslav Vjeko Surać i Slavko Pernar.

Pri otvaranju skupštine, a nakon što je minutom šutnje odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima te umrlim lovcima županijskog saveza u proteklih godinu dana predsjednik Perić je stao navoditi provedene aktivnosti tijekom lanjske godine kao i u prva četiri ovogodišnja mjeseca.

-Prvi i osnovni zadatak nam je bio da produžimo našim Lovačkim udrugama lovozakupninu lovišta što smo i uspjeli prvenstveno zahvaljujući razumijevanju našeg župana Stipe Zrilića i županijske skupštine zbog čega im se u svoje osobno te članova Izvršnog odbora kao i svih naših lovaca sa ovog mjesta od srca zahvaljujem. Tijekom 2015 godine u tri navrata smo organizirali tečajeve osposobljavanja i ispite za lovce i za lovočuvare od čega je 79 kandidata položilo lovački ispit, lovočuvarski njih 6 dok je 13 lovaca položilo ispit za ispitivače mesa. Nadalje,u suradnji s institucijama naše Županije proveli smo projekt ¨Minsko sumnjiva područja¨ kojim smo nastojali ukazati na poteškoće na koje svakodnevno nailazimo u svojim aktivnostima na terenu zbog zaostalih mina i držim da smo u tome uspjeli. Nastojimo i nadalje u provedbi projekta ¨Siguran lov¨ u kojem zajednički s PU Zadarskom želimo ukazati na niz neželjenih pojava u lovu u prvom redu krivolova. Ponukani sve većim problemom šteta na divljači i od divljači a radi se o naletu vozila na divljač kako na auto cestama tako i na državnim, županijskim i lokalnim prometnicama koji iz godine u godinu rapidno rastu zadali smo sebi cilj da organiziramo stručnu radionicu na tu temu sa svim mjerodavnim institucijama. U njoj će pored svih lovovlaštenika na području LSZŽ te koncesionara koji upravljaju s cestama HC i ŽUC sudjelovati cestovni inspektori, predstavnici policije i sudbene vlasti, predstavnici Odvjetničkih društava, osiguravateljskih kuća, predstavnici Ministarstva poljoprivrede te predstavnici institucija naše županije. Ovako se više ne može naprijed i problem naleta divljači na vozila mora se konačno skinuti s dnevnog reda, rekao je Perić.

-Želim također istaknuti ostvarene rezultate koje su postigli strijelci LSZŽ pojedinačno i ekipno na državnim smotrama kao i kinologe koji su se posebno iskazali u disciplini Sv.Hubert. Dakako da rad ovog saveza neće stajati samo na ovome nego ćemo težiti ga podići na još veću razinu. Kao što sam do sada u više navrata isticao želim kazati i ovom prigodom da su vrata naše institucije za sve do jednog lovca s prostora Zadarske županije otvorena 24 sata na dan. Dođite, pitajte, tražite što vam treba mi smo tu radi vas , rekao je uz ostalo predsjednik Perić.

Što se pak tiče financijskog stanja Perić je istaknuo kako je savez lanjsku godinu ostvario prihode u iznosu od 1.214.982 kuna a rashode u iznosu od 1.159.929 kuna te kako se planira ove godine uprihoditi i potrošiti 1.282.400 kuna.

U nastavku je na red došlo izvješće Nadzornog odbora, u kojem je uz ostalo navedeno kako je u 2015 godini rađeno sve transparentno i u duhu zakona. Zbog činjenice da je dosadašnji predsjednik Radovan Perić na vlastiti zahtjev odstupio na prijedlog predsjednika Perića na mjesto novog predsjednika NO jednoglasno je izabran Ferdinand Milin. Prezentirano je i izvješće o radu kinološkog Povjerenstva dok je o lovnom streljaštvu u 2015 godini potanko govorio Đuro Ivanović.

Uključujući se u raspravu predsjednik HKS-a Branko Šare je obznanio kako se je on zajedno sa njegovim pomoćnicima ovih dana u Zagrebu sastao s predsjednikom HKS-a Đurom Dečakom i njegovim pomoćnicima te kako su dogovoreni modaliteti daljnje obostrane suradnje.

 

Sva navedena izvješća predsjednik Perić je ponudio skupštinarima na usvajanje što su oni jednoglasno prihvatili. Skupštinari su u nastavku dosta vremena potrošili na raspravu o ukupnom stanju lovstva na prostoru Zadarske županije ocijenivši ga izuzetno dobrim i stabilnim. Svakako treba istaknuti to da je dogovoreno da lovci ubuduće mogu koristiti streljanu u Lisičiću kod Benkovca te da će se pod žurno krenuti u izgradnju strelišta za lovačku disciplinu Parkur za što je i županija obećala izdvojiti određena financijska sredstva. Ipak najviše vremena potrošilo se glede problematike naleta životinja na civilna vozila na cestovnim pravcima te kako stati na kraj toj pošasti. Na kraju je u suglasju s prijedlogom Izvršnog odbora skupština za najuspješnije Lovačko društvo u protekloj godini proglasila ¨Kobca¨ iz Ražanca koje će u lipnju mjesecu obilježiti 70 godina postojanja i uspješnog rada.

Logo_ls_zadar

seminar za izobrazbu Lovac, Lovočuvar i Ocjenjivač trofeja divljači

Poštovani,
obavještavamo vas da će seminar za izobrazbu ( Lovac- Lovočuvar- Ocjenjivač trofeja divljači ) početi tokom početka mjeseca Lipnja.2016. godine te da su u toku upisi zainteresiranih kandidata za prethodno navedene programe. Sama izobrazba vršit će se u prostorijama LSZŽ ulica Ivana Mažuranića 32 a (iznad Hitne). Samu prijavu možete izvršiti direktno na službenim stranicama LSZŽ , www.lszd.hr , Dokumenti/Prijavnice za upis te direktno poslati putem e-mail , ili doći u tajništvo LSZŽ te ispuniti prijavnicu za jedan od programa.
Cijena Lovočuvarskog ispita iznosi 1.500,00 kn cijena Lovačkog ispita iznosi (Lovci) 2.400,00 kuna, i cijena Ocjenjivač trofeja divljači 2.000,00 kn .
Za sve moguće nejasnoće i informacije obratite nam se na broj 023/239-210 , 099/6060-629 ili osobno u prostorije LSZŽ.
S poštovanjem,

v.d Tajnik LSZŽ :

Roko Pavić

7cdeb1495ae_XL

Potpisivanje Ugovora o zakupu prava lova Zadarske županije

Potpisivanje Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima na području Zadarske županije

Temeljem Zakona o lovstvu i Odluke županijske skupštine Zadarske županije, u utorak, 1. ožujka 2016. godine u Maloj vijećnici Doma županije, župan Stipe Zrilić potpisao je 25 Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Zadarske županije na rok od 10 godina (do 31. ožujka 2026. godine).

Od ukupno 35 zajedničkih otvorenih lovišta u Zadarskoj županiji za 27 lovišta Ugovor o zakupu prava lova ističe 31. ožujka 2016. godine. Ugovori se produljuju pod jednakim financijskim uvjetima koji su vrijedili prilikom sklapanja Ugovora o zakupu prava iz prethodnih godina. Od ukupno 25 lovišta koji su dobili suglasnosti njih 11 se nalaze na otocima. Ukupna površina svi zajedničkih lovišta Zadarske županije iznosi 223.467 ha, a lovištima kojima produljeni Ugovori iznosi 146.150 ha.

Nazočnim predstavnicima lovačkih društava Zadarske županije, zadruga i ostalih korisnika zakupa prava lova župan Stipe Zrilić, zajedno sa pročelnikom za poljoprivredu Danielom Segarićem, predsjednikom Lovačkom saveza Zadarske županije Damirom Perićem te savjetnicom u Upravnom odjelu za poljoprivredu Oljom Radulić, je zahvalio na suradnji te poručio da ih u radu i unaprjeđenju lovne djelatnosti štiti sv. Hubert a u lovu im zaželio dobru kob.

PRODULJENI ZAKUPI LOVIŠTA

R.BR..

LOVOZAKUPNIK

BROJ LOVIŠTA

POVRŠINA         (ha)

1.

L.D.”KUNIĆ”OLIB XIII/102″OLIB”

2757

2.

“LUKSIM TRGOVINA” d.o.o.ZADAR XIII/103″SILBA”

1467

3.

XIII/104″PREMUDA”

894

4.

XIII/108″DUGI OTOK-ZAPAD”

4579

5.

XIII/130″VRELO ZRMANJE”

10218

6.

ZADRUGA”AUROMAR”ZADAR XIII/109″SESTRUNJ-RIVANJ”

1928

7.

XIII/111″UGLJAN JUGOISTOK”

3086

8.

XIII/112″UGLJAN SJEVEROZ.”

2076

9.

L.D.”DIJANA”ZADAR XIII/115″BLATSKI GAJ”

5963

10.

XIII/116″KRIŽ”

5395

11.

XIII/121″NOVIGRAD”

5777

12.

XIII/123″ŠKAB.ZEMUN.D.”

7535

13.

L.D.”BENKOVAC”BENKOVAC XIII/124″BENK.-SMILČIĆ”

10340

14.

XIII/126″L.OSTROVIČKE”

6787

15.

XIII/127 “PRISTEG”

2173

16.

P.P.TELAŠĆICA SALI XIII/107″DUGI OTOK ISTOK”

5543

17.

OBRT “AUTOŠKOLA AS” XIII/110″IŽ RAVA”

2126

18.

LD “PAŠMAN” PAŠMAN XIII/113 “PAŠMAN SJEVER”

3605

19.

L.D. “ZEC” VIR XIII/114 “VIR”

2221

20.

L.D.”BIOGRAD”BIOGRAD XIII/117″BIOGRAD”

5339

21.

L.D.KOBAC”RAŽANAC” XIII/119″LJUBAČ”

3311

22.

L.D.”KAMENJARKA”POSEDARJE XIII/120″POSEDARJE

6806

23.

L.D. “KUNA” POLIČNIK XIII/122″POLIČNIK”

13199

24.

L.D.”KAMENJARKA”OBROVAC XIII/128″ZRMANJA”

4698

25.

“LOVIŠTE DIANA d.o.o.”ZADAR XIII/129″BUKOVICA”

28327

Logo_ls_zadar

Lovački bal se neće održati ove godine

Poštovani ,

obavještavamo sve članove i članice Lovačkog saveza Zadarske županije, te ostale goste koji su pohodili tradicionalni „Lovački bal“  u  organizaciji Lovačkog saveza Zadarske županije , da ove godine nismo u mogućnosti organizirati istoimeni događaj zbog proceduralnih i potencijalnih zakonskih problema oko organizacije samog događaja.

S poštovanjem,

 Komisija za organizaciju Lovačkog bala:

 (Imenovana od strane UO LSZŽ)

Logo_ls_zadar

Seminar za izobrazbu Lovca-Lovočuvar

Poštovani,

obavještavamo vas da će seminar za izobrazbu ( Lovac-Lovočuvar ) u trajanju od tjedan dana početi 22.02.2016.g. u 17,00 sati u prostorijama LSZŽ ulica Ivana Mažuranića 32 A (iznad Hitne).

Cijena lovačkog ispita iznosi (Lovci) 2.400,00 kuna, i cijena Lovočuvarskog ispita iznosi 1.500,00 kn. Uplatnice dostavljamo s ovom obavijesti i molimo vas da uplate vršite isključivo na dobivenim uplatnicama .

Literatura ulazi u cijenu ispita (po uplati ih možete podići u uredu LSZŽ ili prilikom pohađanja seminara).

Obavezno sa sobom ponesite OIB radi potpisivanja Ugovora.

Za sve moguće nejasnoće i informacije obratite nam se na broj 023/239-210 , 099/6060-629 ili osobno u prostorije LSZŽ.

S  poštovanjem:

v.d Tajnik LSZŽ :

Roko Pavić

 

Logo_ls_zadar

Seminar za izobrazbu Lovca-Lovočuvara

Poštovani,

obavještavamo vas da će seminar za izobrazbu ( Lovac-Lovočuvar ) u trajanju od tjedan dana početi 16. 11.2015.g. u 17,00 sati u prostorijama LSZŽ ulica Ivana Mažuranića 32 A (iznad Hitne).

Cijena lovačkog ispita iznosi 2.400,00 kuna. Uplatnicu dostavljamo s ovom obavijesti i molimo vas da uplate vršite isključivo na dobivenim uplatnicama ili osobno u uredu LSZŽ do završetka seminara.

Literatura ulazi u cijenu ispita (po uplati ih možete podići u uredu LSZŽ ili prilikom pohađanja seminara).

Obavezno sa sobom ponesite OIB radi potpisivanja Ugovora.

Za sve moguće nejasnoće i informacije obratite nam se na broj 023/239-210 , 099/6060-629 ili osobno u prostorije LSZŽ.

S  poštovanjem:

Tajnik LSZŽ :

 Roko Pavić

 

prvenstvo-sv-hubert-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji2

Prvenstvo Sv. Hubert u Splitsko Dalmatinskoj Županiji

NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SVETI HUBERT U SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

ZADRANI OSVOJILI DRUGO MJESTO POJEDINAČNIO I EKIPNO

U odnosu na većinu europskih zemalja, Hrvatska se ističe bogatom raznolikošću ekoloških sustava i staništa. Posebice se to odnosi na bogatstvo Hrvatskih lovišta i lovišta zadarske Županije u kojima prevladava prirodno, divlje okruženje. Istovremeno, ta je divljina prostorno vrlo blizu civilizacijskom komforu zahvaljujući vezi lovca i psa sa prirodom. Veza između lovca i psa traje tisućama godina, a jedno od takvih veza je i ove godine gdje se održao sedmi po redu lovnokinološki kup Hrvatskog lovačkog saveza „Sveti Hubert, održan u lovištu LD „Sinj“ iz Sinja, šesti po redu kup Hrvatskog lovačkog saveza u radu pasa glasnog gona na divlju svinju u gateru, te šesti po redu kup u radu pasa goniča na zeca u lovištu LU „Svilaja“ Vrlika. Manifestacije su se održale 2-3. listopada 2015. godine u organizaciji Lovačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Na natjecanju su bili predstavnici Lovačkog saveza Zadarske Županije na čijem se čelnom mjestu se nalazi mr. Damir Perić, a ekipa koja je pošla put Splitske županije su krenuli Luciano Ćustić, Marino Pernar i Josip Bakmaz . Natjecanju je prethodilo okupljanje u Trilju u prostorijama restorana Blizanci zatim obilazak i otvaranje kapelice posvećene Sv. Hubertu te službeno otvaranje manifestacije. Sve tri lovnokinološke manifestacije Hrvatskog lovačkog saveza po prvi puta su održane u jednom danu, stoga domaćinima treba čestitati na izvrsnoj organizaciji koju je predvodio predsjednik LS Splitsko dalmatinske županije i dopredsjednik HLS-a Mladen Balić. Na svečanosti otvaranja nazočiti su mnogi uzvanici i saborski zastupnici. predsjednici lovačkih saveza županije i članovi Izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza. Uz pozdravne riječi lovnokinološke manifestacije Hrvatskog saveza otvorio je pomoćnik ministra poljoprivrede mr. Domagoj Križaj. U subotu od 7 sati krenuo je natjecateljski dio u kojem su najuspješniji lovni kinolozi pokazali svoje umijeće kao i predani rad svojih vjernih pratitelja. Na sedmom lovnokinološkom kupu Hrvatskog lovačkog saveza “Sveti Hubert“ sudili su sve redom izvrsni i provjereni suci. Tri baterije imale su po deset natjecatelja dok je četvrta imala jedanaest natjecatelja s time da su u istoj nastupile dvije lovkinje dok je jedna bila u trećoj bateriji . Na 7. Lovnokinološkom kupu “Sveti Hubert” Hrvatskog lovačkog saveza nastupili su predstavnici 13 lovačkih saveza županija te u konkurenciji žena Nikolina Koščević iz LS Zagrebačke županije, Andreja Farkaš iz LS Varaždinske županije i Gorana Šlingar iz LS Osječko baranjske županije. Na 7 lovnokinološkom kupu Sveti Hubert prvo mjesto osvojio je Hrvoje Kukas, a drugo mjesto iz Zadarske Županije točnije sa otoka Paga Marino Pernar u svojoj bateriji sa 80 osvojenih bodova i jednim odstrijeljenim fazanom, a treće Antonijo Šuvak. U ekipnoj konkurenciji drugo mjesto ponovno je pripalo LS Zadarske županije za koji se natjecali Luciano Ćustić, Marino Pernar i Josip Bakmaz.

ZADOVOLJNI PREDSJEDNIK I TAJNIK LSZŽ
Iskreno se zahvaljujemo svim koji su sudjelovali u ovim velikim natjecanjima i omogućili da lovna kinologija bude na ovako visokoj razini- kazuje nam tajnik Lovačkog saveza zadarske županije i nastavlja.- Lovci su skupina ljudi koja je u našoj županiji vrijedna divljenja po svojem djelovanju i stoga svake pohvale u nastojanju promicanja kinologije. Prepoznate su lovačke kreposti koje krase njihov rad. Neizmjerni su potencijali Zadarskog lovnog područja u kojem svi mogu biti zadovoljni i nemojmo zaboraviti kakve se šanse pružaju svim lovcima. Nakon cjelodnevnog nadmetanja osvojiti drugo mjesto ekipno u sastavu Luciano Ćustić, Marino Pernar i Josip Bakmaz te drugo mjesto pojedinačno Marino Pernar iz Paga nije mala stvar, baš kao i nedavni uspjesi naših strijelaca na leteće mete u kojem je osvojeno također drugo mjesto na Državnom nivou.

Na 7 lovnokinološkom kupu Sveti Hubert prvo mjesto osvojio je Hrvoje Kukas, a drugo mjesto iz Zadarske Županije točnije sa otoka Paga Marino Pernar.

U ekipnoj konkurenciji drugo mjesto ponovno je pripalo LS Zadarske županije za koji se natjecali Luciano Ćustić, Marino Pernar i Josip Bakmaz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ispit prirođenih osobina za pse pričare

P9205137
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU LOVNO KINOLOŠKE MANIFESTACIJE (ISPIT PRIROĐENIH OSONBINA ZA PSE PTIČARE) ZA ČLANICE LSZŽ ZA 2015.GODINU

Poštovani ,
lovci i kinolozi Zadarske županije dana 18.10.2015.(Nedijelja) na području zajedničkog lovišta XIII/122. Poličnik, održat će se Ispit prirođenih osobina za pse pričare.
Zborno mijesto Mazija kod (U.O Beks ) s početkom u 8.00 sati.
Prijave za učestvovanje na IPO mogu se izvršiti putem e-maila,telefonskim putem pozivom na prethodno navedene kontakte LSZŽ u naličju teksta. Prijave za IPO vrše se do 16.10.2015.
Kontakt za prijavu za IPO : Davor Vranić 091/320-3200 , Roko Pavić 099/6060-629
Napomena:
Sam IPO provodit će se po pravilniku Hrvatskog lovačkog saveza ,a istoimene pravilnike možete pogledati i preuzeti na stranicama Hrvatskog lovačkog saveza . Svi učesnici IPO dužni su sa sobom donijeti rodovnike (HLS ili HKS).
Pravo natjecanja imaju svi članovi članica Lovačkog saveza Zadarske županije i članovi HLS-a .

S štovanjem:

Predsjednik LSZŽ:
Damir Perić