lynx-1

LIFE Lynx vijesti | Procjena minimalne brojnost populacije risa u Hrvatskoj

lynx-1

Dragi LIFE Lynx prijatelji,

 

nakon dvije godine istraživanja populacije, došli smo do uspješne procjene minimalne brojnosti populacije risa u Hrvatskoj pa smo veseli i ponosni što to možemo podijeliti s vama!

Iako je među ciljevima Plana upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. godine navedeno da je nužno uspostaviti sustav praćenja populacije, provodila su se isključivo lokalizirana istraživanja u sklopu znanstveno-stručnih projekata i rada Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima. Tek 2018. godine u sklopu projekta LIFE Lynx (LIFE16 NAT/SI/000634 „Sprječavanje izumiranja populacije risa u Dinaridima i jugoistočnim Alpama putem naseljavanja životinja i dugotrajne zaštite“) uspostavljena je značajnija mreža fotozamki koja ujedno predstavlja temelj nacionalnog sustava praćenja populacije i najvažniji je izvor podataka za procjenu brojnosti populacije.

Tijekom dvije godine prikupljeno je ukupno 804 fotografije risa, te se usporedbom uzorka pjegaste pigmentacije krzna na fotografijama iste strane tijela utvrđuju podudaranja i razlikuju individualne životinje.

lynxPrve sezone 2018./19. na temelju fotografija obje strane tijela identificirali smo 39 odraslih risova, dok je 10 risova identificirano samo s lijeve i 13 risova samo s desne strane tijela. U sezoni 2019./20. na temelju uzorka krzna s obje strane tijela smo razlikovali 51 odraslog risa, 19 samo s desne a 13 samo s lijeve strane tijela. Ako istovremeno nije fotografirana lijeva i desna strana tijela risa, ne možemo povezati da li lijeva i desna strana pripadaju istoj životinji, stoga procjena minimalne brojnosti uključuje raspon. Ako pretpostavimo da se niti jedan od risova fotografiranih samo s desne strane tijela ne poklapa s risovima fotografiranim samo s lijeve strane tijela, u sezoni 2019./20. na temelju uzorka krzna razlikovali smo ukupno 83 životinja. Ako pretpostavimo da se svih 19 risova fotografiranih samo s desne strane tijela poklapa s 13 risova fotografiranih samo s lijeve strane tijela, onda je broj identificiranih životinja 70. Na temelju toga procjenjujemo da je tijekom 2019./20. u Hrvatskoj bilo prisutno najmanje 70 – 83 odraslih risova.

Kada smo zbrojili i oduzeli jedinke koje su zabilježene u obje sezone, zaključno je identificirano 89 do 108 odraslih životinja u dvije sezone (2018.-2020.). Među 108 identificiranih jedinki, bilo je 29 ženki, 22 mužjaka i 57 životinja nepoznatog spola. Tijekom dvije sezone fotografirali smo 44 mladunca u 25 legla.

U ovaj pregled nisu uključeni risovi koji su naseljeni u Hrvatsku u sklopu provedbe LIFE Lynx projekta (od sedam risova ispuštenih u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom 2019. i 2020. godine, u Hrvatskoj su teritorij uspostavili mužjaci Alojzije i Boris).

Ovo je prva procjena brojnosti populacije risa na cijelom području rasprostranjenosti u Hrvatskoj temeljena na znanstvenoj metodologiji, te zahvaljujemo svim suradnicima, lovcima i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima koji su sudjelovali u istraživanju, dozvolili postavljanje fotozamki u svojim lovištima te nam ustupili svoje fotografije.

Srdačan pozdrav od Life Lynx .