grb

Ministarstvo poljoprivrede donijelo Naredbu o mjerama sprječavanja pojave i širenja bedrenice na zaraženom području

U svrhu suzbijanja, sprječavanja pojave i daljnjeg širenja bolesti, na zaraženom području određuje se među ostalim

zabrana lova u državnom otvorenom lovištu III/7 Crnčina I, Crnčina II i III/4 Bukova greda na površina određenima ovom Naredbom.

Naredbu o mjerama sprječavanja pojave i širenja bedrenice na zaraženom području možete preuzeti ovdje:

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice