rock-partridge-alectoris-graeca-1280x720

Poziv na predavanje – Ključni utjecaji na prisutnost i brojnost vrsta – primjer trčke i kamenjarke te upravljanja staništem

POZIVNICA

U srijedu, 02. lipnja 2021., od 18:00 do 20:30 h u prostorijama „Lovačkog saveza Zadarske županije“ ulica Ivana Mažuranića 32a (iznad Hitne), Zadar

Predavač:

  • Ivan Budinski, dipl. ing. šum.

Asistenti:

  • Ivana Šarić Kapelj, mag. biol. exp.
  • Nera Fabijanić, mag. ing. agr.
  • Tomislav Sotinac, mag. ing. agr.

Iako oduvijek prisutne u našim krajevima, brojne vrste se sve teže nose s raznim faktorima koji utječu na njihovu brojnost, zdravlje pa čak i opstanak. Jedan od značajnih faktora je i gubitak ključnih staništa koji su vrstama bitne za siguran prelet, ali i preživljavanje te podizanje mladih naraštaja.

Kratkim predavanjem predstavit će se problematika očuvanja populacije trčke (Perdix perdix) i kamenjarke (Alectoris graeca) te predstaviti mogućnosti usklađivanja i korištenja mjera očuvanja ciljnih staništa i vrsta Natura 2000 s ciljevima očuvanja ovih dviju vrsta ptica.

Nakon predavanja nadamo se razmjeni iskustava i raspravi na temu trenutnog stanja na terenu te ključnim izazovima pri upravljanju trčkom i kamenjarkom na području Zadarske županije.

Predavanje će održati Ivan Budinski, dipl. ing. šum., stručni savjetnik za zaštitu prirode u Udruzi BIOM s više od 10 godina iskustva u radu na temama zaštite ptica i staništa. Predavanje će biti održano u sklopu projekta LIFE Against Bird Crime (LIFE17 GIE/NL/000599), na kojem je Udruga Biom partner.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefonskog broja: 021/274 946 ili na e-mail: info@biom.hr.

Veselimo se Vašem dolasku!

5468445e