suri_orao3-web

Poziv na radni sastanak na temu utjecaj lovstva na surog orla

suri_orao_poziv-na-radni-sastanak_lovstvo_poslano

 

Gradska knjižnica, Zadar, 3.5.2019.

Udruga Biom, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, poziva Vas na radni sastanak u sklopu izrade stručne podloge za akcijski plan zaštite surog orla u Hrvatskoj.

Želja nam je okupiti predstavnike lovaca, lovnih inspektora i javne službe koje mogu utjecati na brojnost zeca u lovištima te, općenito, na smanjenje krivolova.

Cilj je kroz dijalog utvrdili korake potrebne za očuvanje nacionalne populacije surog orla. Smatramo da su lovci ključni za upravljanje zecom u Hrvatskoj te za suzbijanje krivolova. U Hrvatskoj je uloga surog orla u ekosustavu još nedovoljno sagledana.

Na sastanku ćemo razmotriti mogućnosti zajedničkog angažmana i svih povezanih aktera kako bismo svi konstruktivno doprinijeli očuvanju populacije surih orlova u Hrvatskoj. Želja nam je da suri orao kao važan ekološki čimbenik dugoročno opstane u Hrvatskoj.

Sastanak će se održati u multimedijalnoj dvorani u Gradskoj knjižnici Zadar, Ulica Stjepana Radića 11b, Zadar, u petak 3.5.2019. s početkom u 10:45 h. Planirani završetak rada je najkasnije u 13:30.

Sastanak se organizira u sklopu izrade stručne podloge za prijedlog plana upravljanja za surog orla, u sklopu projekta OPKK 2014.-2020. “Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)”, šifra projekta KK.06.5.2.01.0001.

Molimo vas da potvrdite sudjelovanje na kresimir.mikulic@gmail.com ili pozivom na broj 095 903 6051, Krešimir Mikulić. Također, isti kontakt možete koristiti za dodatne informacije.

Dostavna lista:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, (7. kat)
 2. Ministarstvo poljoprivrede – Sektor šumarske i lovne inspekcije
 3. Državni inspektorat
 4. Lovački savez Istarske županije
 5. Lovački savez Primorsko-goranske županije
 6. Lovački savez Ličko-senjske županije
 7. Lovački savez Zadarske županije
 8. Lovački savez Šibensko-kninske županije
 9. Lovački savez Splitsko-dalmatinske županije
 10. Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije
 11. Javna ustanova „Natura Jadera“
 12. Veleučilište u Karlovcu
 13. Policijska uprava zadarska
 14. Policijska uprava šibensko-kninska